Проверка за наличие на електронна винетка на правоимащи